1881 yılında evlendirildiği Belçika Kralının kızını sıkıcı buluyor, 17 yaşındaki Barones Mary Vetzera ile Mayerling mezbahasının içleri doldurulmuş ölü hayvanlarla süslü odalarında tatlı aşk saatleri geçiriyordu. Şatonun sık ormanları onun zamanında hayvanlar için bir barınak olmaktan çok küçük kemiklerle kaplı mezarlığa dönüşmüştü. Sonunda 1889 yılının Ocak ayında bu iki sevgili, tuhaf ve korkunç cennetlerinde başlarına birer kurşun sıkılmış olarak bulundular.

Söylentiler Prensin yasak aşkıyla evlenmelerine imkan olmadığı için önce evli sevgilisini sonra da kendisini öldürdüğü şeklinde yayıldıysa da, tarih öldürmeyi bir zevk haline getirmiş bir ruhun böyle dipsiz bir kedere kapılamayacak kadar kalın bir deriyle kaplı olduğunu teyit eder. Aradan geçen uzun zaman ve açılan kimi kirli bohçalar, İmparatorluk içindeki gizli hesaplaşmalar sonucu öldürüldükleri savını güçlendirecektir.

Prensin beklenmedik ölümünden sonra yerine amcası Karl Ludwig geçer ama o da çok kısa bir süre sonra tifodan ölünce yerini bir başka av sevdalısı olan kuzeni Arşıdük Frank Ferdinand’a bırakır ve bir Sırp milliyetçisinin kurşunu ile can verişi 1.Dünya Savaşını başlatır.

O da hatıratında 30.000 hayvanı bizzat avladığını ve bunlardan 5000 tanesinin geyik olduğunu neşe, kibir ve abartıyla anlatacaktır.

home ../../../../Anasayfa.html